Język niemiecki dla wszystkich.
(jn)

Lekcja zawiera zagadnienia gramatyczne i ćwiczenia